Forældrekøb

Køb af en ejer-  eller andelsbolig, som derefter lejes ud til en datter eller søn, er blevet en udbredt form for ”studiestøtte”, som vi gerne bistår med at få virkeliggjort.

En af fordelene ved forældrekøb er, at udlejningsforholdet rent skatteteknisk kan køre under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvilket gør det mindre dyrt at eje og udleje lejligheden end ellers.

Vores bistand og priser vedr. selve købet kan du læse mere om, hvis du går ind under de punkter, der passer med den måde, boligen anskaffes på, f.eks. punktet ”Køb af ejerbolig, hvor sælger er repræsenteret af ejendomsmægler”.

Men; der er mere, der skal være styr på ved forældrekøb:

Vi tjekker, at der ikke er forhold ved ejer- eller andelsboligforeningen, der udelukker den brug af lejligheden, som du som køber forudsætter – ikke alle ejer/andelsbolig-foreninger tillader forældrekøb. Endvidere gennemgår vi med dig, hvad virksomhedsordningen indebærer.

Endelig vil der typisk skulle udfærdiges en lejekontrakt. Nogle gør det selv, andre ønsker, at vi udfærdiger den. Vores salær for at udarbejde lejekontrakt udgør kr. 2.000,- inkl. moms.

Vores salær for bistand ved forældrekøb af f.eks. en andelsbolig, hvor sælger er repræsenteret af ejendomsmægler, vil således samlet udgøre kr. 7.500,- inkl. moms. og inkl. lejekontrakt.

  • Produkter og priser
  •  ► 
  • Forældrekøb